ANGLIČTINA A NEMČINA 4x RÝCHLEJŠIE v Prievidzi


Angličtina Callanovou Metódou

Jazyková škola a vzdelávacie centrum Edutrain v Prievidzi Vám ponúka efektívnu a rokmi overenú metódu výučby anglického jazyka Callanovou metódou. Callanova metóda predstavuje rýchly a efektívny spósob, ako sa za pomerne krátky čas naučiť anglický jazyk a zároveň zaručuje každému študentovi vynikajúce výsledky. Nezaberá skoro žiaden čas na domáce úlohy (oprava diktátov), je jednoduchá, príjemná a zaujímavá.

Priemerný študent namiesto toho aby sa učil 350 hodín – 4 roky vysokoškolského štúdia a prípravy na skúšku Cambridge Preliminary – môže ju absolvovať po 80 hodinách učenia sa Callanovou metódou, a skúšku Cambridge First Certificate po 160 hodinách.

Naša jazyková škola poskytuje študentom záruku, že v prípade nezloženia skúšky Cambridge na štátnych či vysokých školách, po absolvovaní predpísaného počtu hodín výučby, škola bude poskytovať študentovi bezplatné hodiny dovtedy, až daný študent skúšku zloží. Školy Callana dosahujú úspešnosť skladania skúšok cca 95%, v porovnaní s medzinárodným 70% priemerom.

Aké výhody má Callanova metóda

  • je vhodná pre poslucháčov v každom veku
  • metóda založená na rýchlych otázkach a rýchlych odpovediach
  • študenti opakujú jednotlivé slová a frázy pokiaľ ich nevyslovujú automaticky
  • lektor vždy opravuje výslovnosť študentov
  • študenti sa dokážu učiť až 4 x rýchlejšie
  • spôsob výučby simuluje prirodzené anglické prostredie
  • max 5 – 8 študentov v skupine

ukážkové hodiny zdarma

Prečo dosahujeme takú vysokú efektivitu ?

Lektor sa pýta otázku dva krát, vy na ňu okamžite odpovedáte. Pri Callanovej metóde neprebieha v študentovej hlave klasicke prekladanie zo jedného jazyka do druhého a naopak. Týmto spôsobom sa snažíme vytvárať prirodzené prostredie, v ktorom sa po anglicky hovorí plynule, rýchlo a bez dlhších páuz.

Výučba má 12 úrovní. Výhoda tohto množstva úrovní je v tom že dokážeme presnejšie zaradiť študentov do konkrétnych skupín. Nižšie úrovne sa preberajú rýchlejšie. Neskôr náročnosť narastá a vyššie úrovne sa vyučujú dlhšie.

Efektivita tejto metódy vychádza z metodiky a počtu odučených hodín. Ak chcete dosiahnuť v angličtine základnú úroveň, potrebujete približne 6 stupňov. Týchto 6 stupňov u nás  absolvujete približne v priebehu 80 – 110 hodín. Keď to porovnáme s výukou anglického jazyka klasickými metódami, tak tam by ste sa na rovnakú úroveň dostali až po cca 170 – 200 hodinách.