Angličtina Pre Pokročilých

Kurz pre pokročilých je určený pre ľudí ktorí už dokážu porozumieť dlhšej reči, väčšine filmov, vedia si prečítať články a správy.

Sú schopní samostatne komunikovať na takej úrovni plynulosti a spontánnosti, ktorá im umožňuje viesť celkom bežný rozhovor.

Väčšina škol používajúcich Callanovu metódu dosahuje 95% úspešnosť na skúškach Cambridge

studenti_4

Získané vedomosti

Stage 7 – kurz angličtiny pre pokročilých

CallanBook7
od stage-u 7 sa v tejto metóde začíname venovať okrem gramatiky aj frázam, ustáleným slovným spojeniam a výnimkám vo výslovnosti, tvoríme zložené vety, prívlastky a prístavky, veľká časť tohto stage-u je zameraná na tzv. “special verbs”; 1750 slov aktívnej slovnej zásoby

 

 

Stage 8 – kurz angličtiny pre pokročilých

CallanBook8

podobný stage-u 7, avšak navyše sa študent učí písať osobný a oficiálny list, učí sa tvoriť nové slová z iných slovných druhov a pomocou spojok, predložiek, predpôn a prípon, preberá vzťažné zámená vo vetách, používanie určitého a neurčitého člena; 2000 slov aktívnej slovnej zásoby.

CHCEM SA OTESTOVAŤ

Nevieš ktorá úroveň jazykového kurzu je pre teba vhodná?

Nestrácaj čas a vyplň krátky test. Výsledok testu nám pomôže určiť do ktorého jazykového kurzu sa zaradíš.

CHCEM SA OTESTOVAŤ

Informácie o kurze angličtiny pre pokročilých

Typ Kurzu: polointenzívny – 2 x týždenne po 1 x 50 min
polointenzívny – 2 x týždenne po 2 x 50 min
Termíny nových kurzov: info v jazykovej škole alebo na 0910 220 710
Dni výučby: Pondelok – Streda
Utorok – Štvrtok
Čas výučby: 16:00 – 16:50
17:00 – 17:50
18:00 – 18:50
19:00 – 19:50
Trvanie: Stage 7 → 8 týždňov
Stage 8 → 5 týždňov
Počet hodín: Stage 7 → 28 x 50 min
Stage 8 → 28 x 50 min
Počet ľudí: 5 – 7
Celková cena: Stage 7 → 109 € (vrátane vstupného testu, kniha Callan student’s book, slovník, certifikát, cvičenia a konzultačná hodina)

Stage 8 → 109 € (vrátane vstupného testu, kniha Callan student’s book, slovník, certifikát, cvičenia a konzultačná hodina)

 

Prihláška na bezplatnú ukážkovú hodinu / kurz

(Vyplnenie prihlášky Vás ani jazykovú školu EduTrain k ničomu nezaväzuje, slúži len ako informácia o predbežnom záujme o jazykový kurz / bezplatnú ukážkovú hodinu.)

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.