O Callanovej Metóde

Pán Callan vynašiel svoju metódu v roku 1959, ale trvalo mu mnoho rokov, kým sa mu ju podarilo dostať do svetovej pozornosti. Callanova metóda sa stretla so značným odporom, nie však preto že bola nová a inovatívna, ale preto, že fungovala tak dobre a túto skutočnosť konkurenti pána Callana ťažko znášali.

Pán Callan založil v roku 1960 vlastnú školu, aby svoje teórie mohol previesť do praxe. Zároveň napísal knihu o jeho vlastnej metóde (rozdelená do dvanástich častí), ktorá sa dnes, takmer o pol storočia neskôr stále predáva do škôl a súkromným lektorom.

S Callanovou metódou sa môžu študenti naučiť anglicky za štvrtinu vyučovacieho času v porovnaní s bežnými metódami. Stovky škôl ktoré používajú túto metódu dosahujú úžasné výsledky vo výuke angličtiny. Dokonca v súčasnosti je rýchlosť a efektivita s ktorou sa učia študenti anglický jazyk vyššia, ako pri súčasných moderných technikách vyučovania anglického jazyka.

Jazyková škola RoyalEnglish Vám ponúka jedinečnú výučbu anglického a nemeckého jazyka, pri ktorej sa zameriavame hlavne na komunikačnú oblasť pri výučbe  jazykov. Výsledkom tejto metódy je plnohodnotné využitie času a až 4 násobná efektivita v porovnaní s inými metódami.

Ako to funguje ?

Lektor sa pýta otázku dva krát, vy odpovedáte. V triede je maximálne 8 študentov. Počas jednej hodiny počúvate a hovoríte 4 krát viac ako na hodine tradičnej výučby jazyka. Na hodine učiteľ už od začiatku rozpráva maximálnou rýchlosťou, teda rýchlejšie, ako je konverzačná rýchlosť. Veď napokon, anglicky a nemecky hovoriaci ľudia nás nešetria. Na hodinách vytvárame prirodzené prostredie, v ktorom sa hovorí plynule a rýchlo bez dlhších páuz.

” Táto metóda sa zakladá na neustálom opakovaní a rozprávaní bez zbytočného premýšľania 

Úrovne výučby

Výučba má 12 úrovní, tzv. stageov. Výhodou tohto rozdelenia je najmä možnosť presného určenia úrovne pre konkrétneho študenta tak, aby pri zápise do kurzu zbytočne neopakoval to, čo už vie, alebo naopak, aby neskočil do príliš vysokého levelu, kde sa nebude vedieť orientovať. Nižšie úrovne sa preberajú rýchlejšie. Neskôr náročnosť narastá a vyššie úrovne sa vyučujú dlhšie.

Efektivita tejto metódy vychádza z metodiky a počtu odučených hodín. Ak chcete komunikovať v angličtine na základnej úrovni, potrebujete 6 stupňov, t.z. cca. 1500 slov slovnej zásoby. Týchto 6 stupňov u nás  absolvujete približne v priebehu 80 – 110 hodín. Len pre porovnanie, pomocou tradičnej metódy výučby angličtiny je to okolo 170 – 200 hodín.

Pre lepšiu predstavu a priblíženie každej úrovne Vám ponúkame rozpis jednotlivých stage-ov z pohľadu slovnej zásoby a gramatiky, ktorá sa v nich vyučuje.

Viac informácií môžete nájsť priamo na anglickej stránke Callanovej školy