O Priamej Metóde (Direct Method)

Táto metóda bola vytvorená v roku 2004 a v súčasnosti ňou vyučujú popredné jazykové školy v celej Európe.

Direct method je priama metóda pre výučbu nemeckého jazyka. Podobne ako Callanova metóda aj táto metóda sa zameriava hlavne na to, aby sa študenti naučili nemecký jazyk v čo najkratšom čase a čo najefektívnejšie.

Študenti už od prvých stretnutí na hodinách veľa rozprávajú. Lektor im kladie neustále vopred pripravené otázky, čím núti žiakov ihneď reagovať bez toho, aby si manuálne prekladali slová a vety v hlave. Všetko sa to deje automaticky a prirodzene, presne tak ako sa učia malé deti svoju materinskú reč.

V prípade že si študent nevie spomenúť na niektoré slovíčka, lektor mu napovedá až dovtedy, pokiaľ to študent po ňom správne nezopakuje. Lektor taktiež napomáha a opravuje študentov pri nesprávnom vyslovovaní slovíčok a taktiež aj upozorňuje na nesprávny prízvuk.

Celá hodina je veľmi dynamická, tak aby si študenti privykli na prirodzené temto hovorovej reči. Študenti si na hodine nemusia robiť žiadne poznámky a až 80% času venujú komunikácii s lektorom. Toto sú hlavné prednosti priamej metódy, pri ktorej študenti dosahujú niekoľkonásobne vyššiu efektivitu oproti klasickej výučbe.

Súčasťou každej učebnice je aj CD nosič na ktorom sú zaznamenané jazykové cvičenia. Takto môžete mať nahrávky stále pri sebe a opakovať si cvičenia kdekoľvek aj mimo školy.