Ochrana súkromia

Home/Ochrana súkromia

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sa uchovávajú v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy, a to až do jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka vymazať z našej databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov neodovzdáva dodávateľ žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sa osobné údaje zákazníkov odovzdávajú v minimálnom rozsahu nutnom pre doručenie tovaru. Jednotlivé zmluvy prevádzkovateľ po uzavretí archivuje, a to v elektronickej forme, a sú prístupné iba prevádzkovateľovi predajne.

Odber aktualít e-mailom
Zadaním svojej e-mailovej adresy potvrdzujem, že súhlasím so zasielaním informácií o novinkách a akciách na www.royalskola.sk. Zasielanie informácií je možné kedykoľvek zrušiť, newslettery obsahujú odkaz na priame odhlásenie tejto služby. E-mailová adresa bude slúžiť výhradne na vyššie zmienený účel a nebude v žiadnom prípade poskytnutá tretej strane.