Prekladateľská agentúra – Prievidza

Okrem jazykových kurzov vám naša prekladateľská agentúra v Prievidzi ponúka aj komplexné služby v oblasti tlmočenia a prekladateľstva. Naši interní aj externí prekladatelia sú profesionálmi vo svojom obore s dlhoročnými skúsenosťami.

Štandardné a odborné preklady

Štandardný alebo odborný preklad znamená že sa jedná o preklad bez úradnej pečiatky. Tento typ prekladov je najčastejší a používa sa všade tam kde sa nevyžaduje aby bol preklad doplnený o úradnú pečiatku súdneho prekladateľa. Štandardné alebo odborné preklady sú spravidla lacnejšie ako úradné preklady.

Úradné (súdne, overené) preklady

Ak potrebujete preložiť dokument ktorý budete predkladať štátnym orgánom, inštitúciam, veľvyslanectvám a pod. pravdepodobne budete potrebovať úradný preklad. Úradný preklad je tiež často v praxi nazývaný ako overený alebo súdny preklad.

Takéto preklady môžu robiť len prekladatelia ktorí zložili náročné skúšky a sú zapísaní v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR.

V súčasnosti zabezpečujeme preklady z/do nasledovných jazykov

  • štandardné a úradné (súdne) preklady z/do anglického jazyka

  • štandardné a úradné (súdne) preklady z/do nemeckého jazyka

  • štandardné a úradné (súdne) preklady z/do ruského jazyka

  • štandardné preklady z/do španielskeho jazyka


– v prípade že sa jazyk ktorý požadujete na preklad nenachádza v zozname, neváhajte a kontaktujte nás mailom, alebo telefonicky na tel. čísle 0904 534 610. Po vzájomnej dohode Vám sprostredkujeme aj preklad z/do Vami požadovaného jazyka.

Ochrana údajov

Royalškola sa zaväzuje nakladať s poskytnutými údajmi v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z.o ochrane osobných údajov. Údaje neposkytujeme tretím osobám a budú použité výhradne na účely plnenia predmetných zákaziek.