Preklady – štandardné a odborné

Štandardný (všeobecný) preklad

Jedná sa o všeobecné preklady v ktorých sa vyskytujú odborné výrazy len v minimálnom množstve. Spravidla sú to bežné jednoduchšie texty, pri ktorých nie sú potrebné skúsenosti prekladateľa v daných oboroch.

Odborný preklad

Najväčšiu skupinu prekladov tvoria odborné preklady. Dá sa povedať že takmer každý text sa dá zaradiť do určitej oblasti ľudskej činnosti, čím sa vlastne stáva do určitej miery odborným textom. Odborné preklady zahŕňajú veľkú skupinu prekladov z rôznych odvetví akými sú napr. stavebníctvo, strojárenský, automobilový, elektrotechnický alebo gumárenský priemysel, zdravotníctvo a farmácia alebo právna a ekonomická činnosť.

Príklady štandardných a odborných prekladov:

 • Preklad diplomovej práce

 • Preklady obchodnej korešpondencie

 • Preklad webovej stránky

 • Odborné preklady dokumentácie, manuálov, výkresov a noriem

 • Odborné preklady prospektov, príručiek a návodov na použitie

 • Odborné preklady zdravotnej dokumentácie a lekárskych záznamov

 • … a mnoho ďaľších

Technické preklady z/do nemčiny

Špecializujeme sa aj na technické preklady z/do nemčiny. V tejto oblasti sú naši prekladatelia profesionálnymi odborníkmi, ktorí majú v danom obore aj mnohoročné praktické skúsenosti.

 • Stavebníctvo všeobecne – hotely, domy, cesty, kanalizácie, vodovody, plynovody, diaľnice, zakladanie stavieb, pretláčanie a mikropretláčanie

 • Stavba tunelov – konvenkčný postup výstavby, tunelovací stroj

 • Baníctvo – celé baníctvo plus skúšky na strelmajstra v nemčine

 • Oceľové konštrukcie – haly, zariadenia napr. komplet do čističiek odpadových vôd, nerezová výroba, ochrana proti povodniam