• repas

Preplatenie kurzu cez RE-PAS – Jazykové kurzy

Absolvujte naše jazykové kurzy v Prievidzi pomocou rekvalifikačného programu RE-PAS. Ste evidovaný na UPSVaR a premýšľali ste nad absolvovaním jazykového kurzu v jazykovej škole Edutrain v Prievidzi ? Stačí si iba vybrať typ kurzu, ktorý chcete navštevovať v jazykovej škole Edutrain. Následne podáte na UPSVaR – Požiadavku na rekvalifikáciu. Po schválení Vašej požiadavky na UPSVaR začínate u nás študovať a to úplne ZADARMO. Preplatenie kurzu až do výšky 500 €.

Preplatenie kurzu cez RE-PAS – Jazykové kurzy v jazykovej škole Edutrain Prievidza

Ponúkame tieto jazykové kurzy:

– kurz anglického jazyka

– kurz nemeckého jazyka

– kurz španielskeho jazyka

– kurz ruského jazyka

Požiadavka na rekvalifikáciu sa vypĺňa nasledovne:

Vy vyplníte: 
ČASŤ A:
 Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu + ČESTNÉ VYHLÁSENIE

My Vám vyplníme:
ČASŤ B: Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie

Potenciálny zamestnávateľ vyplní: 
ČASŤ C: Potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru

Po schválení Vašej požiadavky na rekvalifikáciu cez RE-PAS, donesiete k nám tlačivo potvrdzujúce schválenie Vášho RE-PASU a my Vám dohodnete Vašu prvú hodinu.

Po absolvovaní rekvalifikačného kurzu cez RE-PAS je potrebné do 15 dní doručiť na UPSVaR:

  • doklad o ukončení rekvalifikácie
  • faktúru
  • žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu
  • splnomocnenie k úhrade príspevku na rekvalifikáciu poskytovateľovi rekvalifikácie

Ak potrebujete pomôcť a poradiť sme tu pre Vás na tel. č.: 0910 220 710.